Herroepingsrecht bij online aankopen

Bij online aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. De Witte Raaf betaalt u het oorspronkelijke aankoopbedrag (incl. verzendkosten) binnen 30 dagen terug. De Witte Raaf rekent hiervoor € 10,- handelingskosten.

Retourneren van online aankopen

U mag uw online aankoop pas retourneren aan De Witte Raaf indien u schriftelijk aan De Witte Raaf heeft gemeld dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. U kunt dit per e-mail melden aan info@dewitteraafermelo.nl. Vermeld daarbij zoveel mogelijk gegevens: in ieder geval het ordernummer en uw klantgegevens.

U dient de producten, nadat u uw schriftelijk melding heeft ingediend, uiterlijk binnen 14 dagen retour te sturen. Wij willen u vragen uw aankoop met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Witte Raaf retourneren. De kosten van deze retourzending komen voor uw rekening. Na een correcte retourzending zal De Witte Raaf binnen 30 dagen het door u betaalde totaalbedrag (incl. verzendkosten) aan u terugbetalen.